samen voor een vitale gemeenschap

Welkom bij Samen Vitaal

Een prettige omgeving om te wonen, werken en recreëren. Dat is het doel van Samen Vitaal. Door het leggen van verbindingen en delen van kennis, scheppen we kansen voor een vitale regio. Dit kan alleen als inwoners en lokale partijen samenwerken en hun krachten bundelen. Bestaande en nieuwe initiatieven hebben draagvlak nodig om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen. Samen gaan we voor een vitale gemeenschap. Doet u mee?

Neem contact op

Economische vitaliteit

Opleidingsniveau, financiële situatie huishoudens, economische groei, werkgelegenheid en onderwijs.

Vitaliteit in wonen

Woonklimaat, woonbehoefte en woningaanbod.

Vitaliteit in welzijn & zorg

Demografische opbouw, samenstelling huishoudens, leefstijl, fysieke en psychische gezondheid.

Leefbaarheid & duurzaamheid

Leefbaarheid, sociaal cohesie, betrokkenheid, voorzieningen en duurzaamheid.

Economische vitaliteit

Opleidingsniveau, financiële situatie huishoudens, economische groei, werkgelegenheid en onderwijs.

Vitaliteit in wonen

Woonklimaat, woonbehoefte en woningaanbod.

Vitaliteit in welzijn & zorg

Demografische opbouw, samenstelling huishoudens, leefstijl, fysieke en psychische gezondheid.

Leefbaarheid & duurzaamheid

Leefbaarheid, sociaal cohesie, betrokkenheid, voorzieningen en duurzaamheid.

Samen Vitaal 12 juli 2016

Een prettige omgeving om te wonen, werken en recreëren: dat is het doel van ‘Samen Vitaal’ in de Dommelstreek.

In 2015 heeft Samen Vitaal grote stappen gezet in het versterken van de vitaliteit van de regio. Vele inwoners, ondernemers en andere betrokkenen hebben zich enthousiast ingezet voor het versterken van de werk- en woonomgeving.

Op 12 juli 2016, vierden wij de successen van Samen Vitaal op het Samen Vitaal event.

Lees hier meer over Samen Vitaal

Nieuws