samen voor een vitale gemeenschap

Wat is Samen Vitaal?

De vitaliteitscommunity Samen Vitaal geeft gemeenschappelijk inzicht, creëert een breed draagvlak en laat tastbare resultaten zien die nodig zijn om de vitaliteit in de regio te versterken. De uitdagingen die we hieruit formuleren worden door de gemeenschap opgepakt en nieuwe initiatieven ontplooien zich. De realisatie vraagt om een samenwerking tussen stakeholders uit de regio. Deze community staat voor die verbinding. Ideeën verder brengen naar concrete initiatieven.

Economische vitaliteit.

Vitaliteit in wonen.

Vitaliteit in welzijn & zorg.

Leefbaarheid & duurzaamheid.

Vitaliteitsrapport Samen Vitaal

Bij de start van Samen Vitaal in 2015 heeft Rabobank Dommelstreek een vitaliteitsscan laten uitvoeren voor de gemeenten Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende en Nuenen. Samen met lokale gemeenschappen, overheden, instellingen en ondernemers zijn de behoeften van de regio in kaart gebracht. Op basis van de scan zijn de belangrijkste uitdagingen en thema’s bepaald die richting en focus geven voor het versterken van de vitaliteit in de regio. Tijdens het Samen Vitaal Event op 1 november 2017 is een update gepresenteerd van de vitaliteitsscan. Met actuele cijfers en een verdieping op de thema’s duurzaamheid, economische vitaliteit en jongeren. De rapportage benoemt de belangrijkste uitkomsten en uitdagingen voor het versterken van de vitaliteit van de regio.

Van Gogh’s Streken

Een nieuwe fietsroute voor jong en oud, dwars door Geldrop, Heeze-Leende en Nuenen. Een verbinding van al het goede uit onze regio. Historie, cultuur, natuur, recreatie en horeca. Bestaande bezienswaardigheden en routes komen samen en de kracht van de dorpen wordt benut.

Bekijk het initiatief

Kluswoning voor jongeren

Veel jongeren gaan weg uit de eigen woonplaats door een tekort aan betaalbare starterswoningen. Ook staan er in dorpen gebouwen leeg. De projectgroep bedacht dat deze gebouwen een mooie woonbestemming zijn voor jongeren. Bijvoorbeeld het oude politiekantoor in Nuenen. In dit gebouw is ruimte voor negen appartementen. Toekomstige bewoners staan al in de rij en zij mogen mee gaan ontwerpen en klussen.

Bekijk het initiatief

Kerngroep

Jaap Lombaers

Innovatie Directer bij TNO

Marlène Chatrou

Voorzitter raad van bestuur

Inge Walstra

Wooncoach bij Rabobank Dommelstreek

Marcel de Pender

Project Manager bij Brainport Development Programmamanager Slimmer Leven 2020

Astrid Mimmel

Partner ‘Vitaal door Menselijk Kapitaal’

Ramon van de Ven

Cardioloog St. Anna Ziekenhuis

Jacqueline van de Ven

Manager bij Stichting LEVgroep

WIJ STAAN OPEN VOOR IDEEËN!